Zasady rozliczenia kosztów pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą

Informujemy, że Pożyczkodawca - DJAfinanse Sp. z o.o., dokona wobec Pożyczkobiorców, którzy dokonali wcześniejszej spłaty udzielonej im pożyczki (przed terminem spłaty wskazanym w umowie), rozliczenia kosztów pożyczki.

W celu rozliczenia kosztów pożyczki spłaconej przed terminem wskazanym umową pożyczki, Pożyczkobiorca winien złożyć wniosek w formie:

DJAfinanse uznając wniosek dokona zwrotu rozliczonych kosztów pożyczki spłaconej we wcześniejszym terminie, w wysokości proporcjonalnej do okresu, o jaki skrócono czas obowiązywania Umowy Pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą, w terminie 14 dni. W celu usprawnienia procesu rozliczenia zaleca się podanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot, jednakże Pożyczkobiorca nie ma takiego obowiązku.

Jeżeli zatem spełnia Pani/Pan następujące warunki:

Pożyczkodawca dokona rozliczenia kosztów pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą.

DJAfinanse - Szybkie pożyczki gotówkowe - brak zbędnych formalności
© 2024 djafinanse.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Pixel IT